تاریخ شروع

21:30

پنج‌شنبه - 1400/09/11

تاریخ پایان

22:00

پنج‌شنبه - 1400/09/11

آدرس

اینستگرام 𝘋𝘢𝘯𝘦𝘴𝘩𝘫𝘰𝘰𝘥𝘷𝘮

لایو اینستاگرامی با موضوع (ادامه تحصیل دهم یا بهتر است با مدرک دکتری عمومی وارد بازار کار شوم؟) با حضور دکتر جواد خوش نگاه دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و متخصص بیماری های داخلی دام های کوچک.

پنجشنبه ۱۱ آذر ساعت ۲۱:۳۰ در اینستاگرام 𝘋𝘢𝘯𝘦𝘴𝘩𝘫𝘰𝘰𝘥𝘷𝘮