نمایش 1–9 از 38 نتیجه

آزمون های آزمایشی کلینیکال پاتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
در این سری آزمون‌های آزمایشی شما با انجام تست‌های مرحله‌ای و جامع، آمادگی لازم برای آزمون تخصص کلینیکال پاتولوژی را پیدا کرده و می‌توانید نقاط ضعف یا قوت خود را بررسی کنید. آزمون ها در 9 مرحله و به صورت انلاین تحت پلتفرم‌های آزمون گیری حرفه‌ای انجام می‌شود که باعث صرفه جویی در وقت شده و این امکان را به شما میدهد که نتایج خود را در هر زمان که مایل بودید بررسی کنید. همچنین رفع اشکال و پشتبانی رتبه های برتر نیز همراه شماست.
1,500,000 تومان

آزمون های آزمایشی رادیولوژی

بدون امتیاز 0 رای
در این سری آزمون‌های آزمایشی شما با انجام تست‌های مرحله‌ای و جامع، آمادگی لازم برای آزمون تخصص رادیولوژی را پیدا کرده و می‌توانید نقاط ضعف یا قوت خود را بررسی کنید. آزمون ها در 9 مرحله و به صورت انلاین تحت پلتفرم‌های آزمون گیری حرفه‌ای انجام می‌شود که باعث صرفه جویی در وقت شده و این امکان را به شما میدهد که نتایج خود را در هر زمان که مایل بودید بررسی کنید. همچنین رفع اشکال و پشتبانی رتبه های برتر نیز همراه شماست.
1,500,000 تومان

آزمون های آزمایشی داخلی دام کوچک

بدون امتیاز 0 رای
در این سری آزمون‌های آزمایشی شما با انجام تست‌های مرحله‌ای و جامع، آمادگی لازم برای آزمون تخصص داخلی دام کوچک را پیدا کرده و می‌توانید نقاط ضعف یا قوت خود را بررسی کنید. آزمون ها در 9 مرحله و به صورت انلاین تحت پلتفرم‌های آزمون گیری حرفه‌ای انجام می‌شود که باعث صرفه جویی در وقت شده و این امکان را به شما میدهد که نتایج خود را در هر زمان که مایل بودید بررسی کنید. همچنین رفع اشکال و پشتبانی رتبه های برتر نیز همراه شماست.
1,500,000 تومان

آزمون های آزمایشی جراحی

بدون امتیاز 0 رای
در این سری آزمون‌های آزمایشی شما با انجام تست‌های مرحله‌ای و جامع، آمادگی لازم برای آزمون تخصص جراحی را پیدا کرده و می‌توانید نقاط ضعف یا قوت خود را بررسی کنید. آزمون ها در 9 مرحله و به صورت انلاین تحت پلتفرم‌های آزمون گیری حرفه‌ای انجام می‌شود که باعث صرفه جویی در وقت شده و این امکان را به شما میدهد که نتایج خود را در هر زمان که مایل بودید بررسی کنید. همچنین رفع اشکال و پشتبانی رتبه های برتر نیز همراه شماست.
1,500,000 تومان