درس دوره های عمومی و تخصصی زبان انگلیسی
مدرس آزمونهای بین المللی ( آیلتس و …. )
مدرس دوره های تربیت مترجم زبان انگلیسی
تدوین و تدریس زبان انگلیسی کنکورهای سراسری، ارشد و دکتری